text.skipToContent text.skipToNavigation

Toegevoegd aan uw winkelwagen

Verklaring over de bescherming van persoonsgegevens

1.    Algemeen
Henkel Belgium NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met hoofdzetel op het adres Esplanade 1, Postbus 101, 1020 Brussel (België), ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nr. 0567.902.930 en/of Henkel Nederland BV, een vennootschap naar Nederlands recht, met hoofdzetel op het adres Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein (Nederland), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nr. 30074969, hierna Henkel genoemd, respecteert/respecteren de privacy van iedereen die onze website bezoekt. Hierbij zouden wij u meer informatie willen geven over het soort gegevens dat door Henkel wordt ingezameld en over de manier waarop deze worden gebruikt. Voorts zult u ook te weten komen hoe u uw rechten als betrokkene (datasubject) kunt uitoefenen. 

Eventuele wijzigingen van deze Verklaring over de bescherming van persoonsgegevens zullen op deze webpagina worden gepubliceerd. Zo kunt u zich op elk gewenst moment nader informeren over de gegevens die we inzamelen en over de manier waarop we die gegevens gebruiken.

Deze Verklaring over de bescherming van de persoonsgegevens is niet van toepassing op websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op websites van Henkel.

2.    Inzameling, gebruik en verwerking van persoonsgegevens
Naam van de verantwoordelijke entiteit: Henkel Belgium NV of Henkel Nederland BV
Adres van de verantwoordelijke entiteit: Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein (Nederland)
+31 (0)30 6073125
csmprofnl@henkel.com

Esplanade 1, 2020 Wemmel (Belgie)
csmprofbe@henkel.com
+32 (0)24212600


Henkel gebruikt persoonsgegevens voornamelijk om deze website aan de gebruikers te kunnen aanbieden. Elke verdere verwerking van de gegevens gebeurt uitsluitend op basis van andere wettelijke verplichtingen of toelatingen, op basis van een contract of indien de betrokken gebruiker Henkel daartoe de toestemming heeft gegeven. Henkel bewaart en verwerkt gegevens specifiek voor de volgende doeleinden:

Wanneer gebruikers de website bezoeken, verzamelt en bewaart Henkel automatisch bepaalde gegevens. Deze omvatten: het IP-adres of de apparaat-ID die is toegekend aan het betreffende eindapparaat en die we nodig hebben om de gevraagde inhoud te kunnen doorsturen (in het bijzonder bijv. inhoud, teksten, beeld en productinformatie, evenals gegevensbestanden die voorzien zijn om te downloaden etc.), de activiteit van de gebruikers op de website, het type van het betreffende eindapparaat, het gebruikte browsertype en de datum en het tijdstip van het gebruik.

Henkel slaat deze informatie gedurende maximum 7 dagen op om misbruik te kunnen herkennen en vervolgen. 

Henkel gebruikt die informatie tevens voor verbeteringen aan de presentatie, de kenmerken en de functies van de service en voor algemene administratieve taken.

Daarnaast wist of anonimiseert Henkel onverwijld de gegevens over het gebruik, met inbegrip van de IP- adressen, zodra ze niet langer vereist zijn voor de bovenvermelde doeleinden.

De verwerking en het gebruik van de gegevens zijn gesteund op wettelijke bepalingen die dergelijke verrichtingen rechtvaardigen wegens het feit dat (1) de verwerking noodzakelijk is om de website te kunnen aanbieden; of (2) Henkel een zwaarwegend gewettigd belang heeft om de functionaliteit en de foutloze werking te verzekeren en te vergroten van de website en die af te stemmen op de noden en behoeften van de gebruikers.
     
3.    Tabel met consumentenverzoeken 
Misschien hebt u ons uw contactgegevens bezorgd via ons contactformulier. Wij zullen uw gegevens gebruiken om uw verzoeken te beantwoorden.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens zijn gesteund op wettelijke bepalingen die dergelijke verrichtingen rechtvaardigen wegens het feit dat de verwerking noodzakelijk is om uw verzoek te kunnen behandelen.

Indien er geen wettelijke grondslag bestaat voor een langere bewaringsduur, bijvoorbeeld in de context van ons beheer van de klantenrelaties, zullen we gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is  om aan het bovenvermelde doel te beantwoorden of zolang als vereist is indien er een wettelijke bewaarplicht bestaat.

4.    eShop
Indien u zich inschrijft voor de Beauty Care Professional B2B eShop, waardoor u de mogelijkheid zult hebben om Henkel Beauty Products te bestellen, zullen wij de volgende persoonsgegevens van u inzamelen, verwerken en gebruiken:
 

 • Fiscale code/BTW [ondernemingsnummer]
 • Land 
 • Professionele of zakelijke informatie: soort bedrijfsactiviteit 
 • Titel
 • Voornaam & Familienaam 
 • Bedrijfsnaam
 • Zakelijke informatie: aantal voltijdse stilisten 
 • Bedrijfsadres, Plaats, Postnummer
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres
 • Taal
 • Tijdzone
De gegevens worden opgeslagen, verwerkt en gebruikt voor zover noodzakelijk is voor het aanmaken van een account en voor het accountbeheer.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens zijn gesteund op de gebruiksovereenkomst en op wettelijke bepalingen die dergelijke verrichtingen rechtvaardigen wegens het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de prestatie waarbij u partij bent, namelijk de overeenkomst betreffende het gebruik van de website en het (de) overeenkomst(en) met betrekking tot orders die u eventueel via de eShop plaatst.

Henkel zal uw persoonsgegevens doorsturen naar Henkel AG & Co. KGaA om zakelijke transacties en leveringen te vergemakkelijken. U kunt details over de gegevensverwerking bij  Henkel AG & Co.KGaA vinden onder https://www.henkel.nl/nl/verklaring-betreffende-de-bescherming-van-gegevens?pageID=614650

Henkel zal de gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is  om aan het bovenvermelde doel te beantwoorden of zolang als vereist is indien er een wettelijke bewaarplicht bestaat.

5.    Gepersonaliseerde inhoud (content)
We willen u de best mogelijke gebruikerservaring bezorgen. Om ons te helpen die belofte waar te maken, gebruiken we tools om het gebruikersgedrag te volgen en te analyseren, gepersonaliseerde inhoud (content) en advertenties aan te bieden en statistieken op te maken. Gepersonaliseerde advertenties, die soms ook gerichte of op interesse gebaseerde advertenties worden genoemd, baseren zich op informatie over u, zoals 
 
 • de contactgegevens  die u eventueel aan Henkel hebt bezorgd, 
 • de inhoud en de omstandigheden van uw elektronische communicatie met Henkel, zoals contactformulieren of e-mailberichten, 
 • uw gebruik van de eShop en andere websites van Henkel, 
 • uw aankoopgeschiedenis bij Henkel (online en offline), en
 • andere gegevens die u eventueel aan Henkel hebt bezorgd voor deze doeleinden, met inbegrip van persoonsgegevens die Henkel onder andere omstandigheden op een wettige manier heeft ingezameld.
De verwerking en het gebruik van de gegevens zijn gesteund op wettelijke bepalingen die dergelijke verrichtingen rechtvaardigen wegens het feit dat Henkel een zwaarwegend gewettigd belang heeft om gepersonaliseerde inhoud (content) aan te bieden die afgestemd is op de noden en behoeften van de gebruikers. De gegevens worden bewaard, verwerkt en gebruikt tot uw account wordt verwijderd of onder de omstandigheden zoals hieronder voorzien.

In uw gebruikersprofiel kunt u uw voorkeuren zodanig instellen dat het volgen (traceren)/de personalisering wordt uitgeschakeld of dat alle eerder ingezamelde browsegegevens worden verwijderd en toch nog altijd aanbevelingen ontvangen die niet op uw interesses gebaseerd zijn of u kunt voor een gepersonaliseerde ervaring kiezen en aanbevelingen voor producten en aanbiedingen krijgen die aan uw interesses beantwoorden.

6.    Beheer van de Klantenrelatie 
Henkel verwerkt uw persoonsgegevens om uw relatie met Henkel te beheren. Dit omvat ook het opzetten en verbeteren van de communicatie met u (per brief of op een andere manier die u bepaalt), de verbetering van de aan u gerichte reclame en de organisatie van onze verkoopvertegenwoordigers die contact met u kunnen opnemen. 

Voor die doeleinden zal Henkel de volgende gegevens verwerken:
 
 • uw contactgegevens  die u eventueel aan Henkel hebt bezorgd, 
 • de inhoud en de omstandigheden van uw elektronische communicatie met Henkel, zoals contactformulieren of e-mailberichten, 
 • uw gebruik van websites van Henkel, 
 • uw aankoopgeschiedenis (online en offline), en
 • andere gegevens die u eventueel aan Henkel hebt bezorgd voor deze doeleinden, met inbegrip van persoonsgegevens die Henkel onder andere omstandigheden heeft ingezameld en waarvoor u behoorlijk hebt ingestemd met de verwerking ervan.
Om die doeleinden te verwezenlijken, kan Henkel 
 
 • de hierboven opgesomde gegevens combineren met andere gegevens over u die Henkel op een wettige manier eventueel heeft ingezameld, bijvoorbeeld  via offline- of andere websiteactiviteiten, en
 • de gegevens analyseren om relevante reclamemaatregelen en promotieactiviteiten te bepalen.
De verwerking en het gebruik van de gegevens zijn gesteund op wettelijke bepalingen die dergelijke verrichtingen rechtvaardigen wegens het feit dat Henkel een zwaarwegend gewettigd belang heeft om zijn klantenrelaties te beheren. 

We zullen de gegevens bewaren tot de klantenrelatie is beëindigd.

7.    Reclame
Henkel zal contact met u opnemen met aanbiedingen, informatie over producten en diensten van het productassortiment van Henkel Beauty Care via e-mail en/of sms indien u voor een van die of voor beide manieren uw toestemming hebt verleend tijdens het registratieproces voor deze website of in de instellingen van uw account.

U kunt u w toestemming op elk ogenblik intrekken voor toekomstige contacten, bijvoorbeeld door op de bijbehorende  hyperlink te klikken die is voorzien hetzij in de bevestigingsmail, hetzij in eender welk later e-mailbericht dat op basis van uw toestemming wordt gestuurd of door uw voorkeuren te wijzigen in uw gebruikersprofiel. De intrekking van de goedkeuring zal geen invloed hebben de wettigheid van de verwerking van gegevens gebaseerd op de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

8.    Cookies, Pixels, Fingerprints (digitale vingerafdrukken)
Deze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Technisch noodzakelijke cookies zullen automatisch worden gebruikt. Andere cookies (of soortgelijke technologieën) zullen alleen na uw voorafgaande toestemming worden toegepast. Meer informatie over de cookies die door onze website worden gebruikt en de bedoeling daarvan vindt u in ons Cookiebeleid. Daar komt u ook te weten hoe u uw toestemming voor de toekomst kunt intrekken. Uw voorkeuren worden ingesteld voor het genoemde domein, per browser en per computer. Indien u onze website dus zowel thuis als op het werk bezoekt of met verschillende browsers werkt, moet u de opslag en bewaring van gegevens met elk apparaat of elke browser apart weigeren.

9.    Google Analytics
Op voorwaarde dat u daarmee hebt ingestemd, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een dienst voor het analyseren van websites die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”).
 Daartoe wordt een cookie op uw computer geïnstalleerd. De informatie die de cookie genereert over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. 


We hebben de IP-anonimisering geactiveerd, wat betekent dat Google de laatste acht cijfers van het IP-adres zal weglaten/anonimiseren voor lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verstuurd naar en afgekort door Google- servers in de Verenigde Staten.

In opdracht van de provider van de website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over uw websiteactiviteiten samen te stellen voor websiteoperatoren en andere diensten met betrekking tot de websiteactiviteit en het  internetgebruik te leveren. Google zal uw IP-adres niet in verbinding brengen met eender welke andere gegevens waarover Google beschikt. 


Bezwaar tegen de inzameling van gegevens: 
U kunt ook verhinderen dat Google gegevens inzamelt en gebruikt (cookies en IP-adres) door uw browserinstellingen te veranderen of door  de plugin voor uw browser te downloaden en te installeren die beschikbaar is op://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


10.    Uw rechten als datasubject (Rechten van de betrokkene) / Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming)
Op eender welk moment kunt u gebruik maken van uw recht om inzage te krijgen in uw gegevens. Daarnaast kunt u, op voorwaarde dat aan de respectieve vereisten is voldaan, ook aanspraak maken op de volgende rechten:
 
 • Recht op rectificatie
 • Recht om gegevens te laten wissen (recht op verwijdering)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming 
 • Recht op gegevensportabiliteit (gegevensoverdraagbaarheid) 
Recht op verwijdering:

U kunt vragen om uw eShop-account en de persoonsgegevens die in dit verband werden verwerkt in de toekomst te verwijderen door een e-mailbericht te sturen naar csmprofbe@henkel.com (België) of csmprofnl@henkel.com (Nederland). Gelieve wel te noteren dat u in dit geval de Beauty Care Professional B2B eShop niet meer zult kunnen gebruiken.

Recht om bezwaar te maken
In geval van verwerkingsactiviteiten waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn die worden uitgevoerd op basis van een gewettigd belang van Henkel, hebt u op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Henkel zal die verwerking stopzetten tenzij Henkel kan bewijzen dat er belangrijke redenen voor die verwerking bestaan die moeten worden beschermd en die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen of wanneer de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, in te stellen of zich ertegen te verdedigen.


In die gevallen of indien u andere vragen of wensen hebt in verband met uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail of een brief sturen naar onze data protection officer, Herrn Frank Liebich, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Deutschland (E-mail: Datenschutz@henkel.com). 

11.    Gebruik van Social Media Plugins 
Plugins (“plugins”) van verschillende socialemedianetwerken zijn in onze  webpagina’s geïntegreerd. De bijbehorende diensten worden geleverd door de respectieve bedrijven (“providers”). Die providers zijn:

Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Voor een overzicht van de plugins van Facebook en hoe ze eruitzien, ga naar: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter wordt geëxploiteerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). Voor een overzicht van de buttons (knoppen) in Twitter en hoe ze eruitzien, ga naar: https://twitter.com/about/resources/buttons 

Instagram wordt aangeboden door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (“Instagram“). Voor een overzicht van de plugins van Instagram en hoe ze eruitzien,  ga naar: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges 

LinkedIn wordt aangeboden door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (“LinkedIn”). Voor een overzicht van de plugins van LinkedIn en hoe ze eruitzien,  ga naar: https://developer.linkedin.com/plugins# 

Om de bescherming van uw gegevens te vergroten wanneer u onze webpagina’s bezoekt, worden deze plugins uitgevoerd als “2-click buttons” (tweemaal te klikken knoppen). Deze vorm van integratie zorgt ervoor dat u, wanneer u vanuit onze website die dergelijke plugins bevat toegang krijgt tot een pagina, niet automatisch wordt verbonden met de servers van de providers. Enkel wanneer u de plugins activeert en daardoor toestemming geeft voor een gegevensoverdracht, zal de browser een rechtstreekse link aanmaken met de servers van de providers. De inhoud van de diverse plugins wordt dan door de betrokken provider rechtstreeks naar uw browser gestuurd en vervolgens op uw scherm getoond. 

De plugin vertelt de provider welke pagina’s van onze website u hebt bezocht. Indien u tijdens het bekijken van onze website ingelogd bent in uw gebruikersaccount bij de betrokken provider, kan hij uw interesses, m.a.w. de informatie die u bezoekt, vergelijken met uw gebruikersaccount. Wanneer u gebruik maakt van eender welke functies van de plugins (bijv. op de “Like”-knop klikken, commentaar geven), zal ook die informatie door de browser rechtstreeks naar de provider worden doorgestuurd om te worden bewaard.

Meer informatie over de inzameling en het gebruik van gegevens door de providers en over de rechten en de mogelijkheden waarover u beschikt om onder die omstandigheden uw privacy te beschermen, vindt u in het beleid inzake gegevenbescherming/privacy [gegevens-/privacybeleid] van de diverse providers:

Beleid inzake gegevensbescherming/privacy uitgegeven door Facebook: http://www.facebook.com/policy.php 
Beleid inzake gegevensbescherming/privacy uitgegeven door Twitter: https://twitter.com/Data Protection
Beleid inzake gegevensbescherming/privacy uitgegeven door Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/
Beleid inzake gegevensbescherming/privacy uitgegeven door LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy