text.skipToContent text.skipToNavigation

Toegevoegd aan uw winkelwagen

Akkoordverklaring


Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de verwerking door Henkel Belgium NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met hoofdzetel op het adres Esplanade 1, Postbus 101, 1020 Brussel (België), ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nr. 0567.902.930 en/of Henkel Nederland BV, een vennootschap naar Nederlands recht, met hoofdzetel op het adres Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein (Nederland), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nr. 30074969 en Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Duitsland, (beide samen “Henkel” genoemd), van 

•    mijn contactgegevens die ik eventueel aan Henkel heb bezorgd, 
•    de inhoud en de omstandigheden van mijn elektronische communicatie met Henkel, onder andere  contactformulieren of e-mailberichten, 
•    mijn gebruik van websites van Henkel, 
•    mijn aankoopgeschiedenis (online en offline), en
•    andere gegevens die ik eventueel aan Henkel heb bezorgd voor deze doeleinden, met inbegrip van persoonsgegevens die Henkel onder andere omstandigheden heeft ingezameld en waarvoor ik met de verwerking ervan heb ingestemd,

met het doel om 

•    mij reclame te sturen via de gekozen elektronische kanalen en de reclame te verbeteren, 
•    een communicatie met mij op te zetten en te verbeteren, en 
•    in contact te komen met mij via uw verkoopvertegenwoordigers. 

Ik mag op elk moment mijn toestemming voor de toekomst intrekken door in elk bericht dat ik ontvang op de passende link te klikken of door mijn instellingen in mijn Indola Account te wijzigen. De intrekking van mijn toestemming zal geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking op grond van de toestemming die was gegeven alvorens ze werd ingetrokken. 

Voor meer informatie over de manier waarop Henkel uw persoonsgegevens verwerkt, zie:
NL: https://www.henkel.nl/nl/verklaring-betreffende-de-bescherming-van-gegevens?pageID=614650
FR: https://www.henkel.be/fr/declaration-de-confidentialite?pageID=621318